Web frontend

FRIHETSGRAD 0
Mønster benyttes som bakgrunn. Hovedfargen aquablå skal brukes i toppfelt og være bærende farge på nettstedet til Vestfold fylkeskommune. Støttefargen «varmgrå» kan også benyttes. Det er viktig med gode profilbilder som illustrerer de ulike fagområdene. Dette er kun skisser som illustrerer hvordan profilen anvendes på web, ikke endelig informasjonsstruktur.

FRIHETSGRAD 1
Nettsidene til virksomheter underlagt frihetsgrad 1 skal følge vedtatt informasjonsstruktur. Virksomhetens navn
settes i store bokstaver i profilfonten Stag Sans, som vist i eksempel under. Fargepaletten «Tilleggsfarger frihetsgrad 1»
kan anvendes. Eksemplet viser bruk av tilleggsfargen PANTONE 138. Hovedfeltet under menyen kan disponeres fritt av
virksomheten. Vær bevisst på bilder som legges inn med hensyn til kvalitet og fotomanér.